News

3 mẹo để tăng đặt phòng trực tiếp

Theo báo cáo của Grant Thornton, kênh Direct Booking đã có tăng trưởng nhẹ từ 17,5% năm 2017 lên 18,2% năm 2018. Ngay trong sự phát triển của các nền tảng OTA, Direct Booking vẫn luôn là kênh chiếm tỷ…

Read More

Hành vi khách hàng trên Facebook khách sạn

Các khách hàng ngày nay, dù là khách hàng trẻ hay khách hàng lớn tuổi đều thường xuyên sử dụng Facebook. Đối với khách sạn, họ thường muốn tìm kiếm những hình ảnh đẹp, những nội dung chất lượng để…

Read More