News

Phỏng vấn Daniel Martinez

Vào tháng 9, Daniel Martinez đã suýt vượt qua tôi với số lượng meeting hẹn được, và nhanh chóng đạt chỉ tiêu số meeting trong tháng.       Tôi dành ra vài buổi tối thứ sau để nói chuyện…

Read More

2 kênh marketing tiềm năng trong tương lai.

Có rất nhiều kênh để các khách sạn có thể thực hiện hoạt động marketing của mình. Những năm gần đây, với sự phát triển của các nền tảng nội dung và sự mở rộng của nghệ thuật đại chúng…

Read More

Phỏng vấn May: các vấn đề về nghiên cứu

May hiện đang là giảng viên đại học chuyên ngành Sinh học ở Thái Lan. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến quá trình nghiên cứu khoa học của bạn? Thực ra là không ảnh hưởng mấy. Hầu hết…

Read More