News

Phỏng vấn May: các vấn đề về nghiên cứu

May hiện đang là giảng viên đại học chuyên ngành Sinh học ở Thái Lan. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến quá trình nghiên cứu khoa học của bạn? Thực ra là không ảnh hưởng mấy. Hầu hết…

Read More

Phỏng vấn Daniel Martinez

Vào tháng 9, Daniel Martinez đã suýt vượt qua tôi với số lượng meeting hẹn được, và nhanh chóng đạt chỉ tiêu số meeting trong tháng.       Tôi dành ra vài buổi tối thứ sau để nói chuyện…

Read More

Lưu ý cơ bản khi làm SEO cho khách sạn

SEO (Search Engine Optimization – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) là phương thức marketing giúp nâng cao thứ hạng của website trên trang tìm kiếm, chủ yếu trên nền tảng Google. Kết quả tìm kiếm thường lên đến…

Read More

Tổng quan về Quản trị Doanh thu

Quản trị Doanh thu là một khái niệm không mới, đã được ứng dụng vào ngành khách sạn từ những năm cuối thập niên 80 vào hệ thống khách sạn Mariott. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Quản trị Doanh thu…

Read More

Cách tăng doanh thu cho ngày trong tuần

Doanh thu thấp vào những ngày trong tuần luôn là vấn đề đối với các khách sạn, đặc biệt là những khách sạn không nằm trong khu vực du lịch phát triển. Để có doanh thu, các khách sạn thường…

Read More