Timeshare là gì và 2 điều cần biết về timeshare?

Timeshare hay còn gọi là sở hữu kỳ nghỉ là hình thức sở hữu một khoảng thời gian nhất định ở các bất động sản nghỉ dưỡng. Người mua timeshare cần chi trả một khoản đầu tư ban đầu cùng phí thường niên hàng năm để sở hữu một số ngày nhất định trong vòng 10 năm, 20 năm,… hoặc trọn đời. Với khoảng thời gian đã mua, nhà đầu tư timeshare có thể du lịch hoặc khai thác bằng cách cho thuê lại. Khi không muốn sở hữu, nhà đầu tư cũng có thể bán lại cho người khác. Có 2 điều cần biết đối với timeshare là loại hợp đồng và loại sở hữu.

Có 2 loại hợp đồng:

  • Hợp đồng bán đứt tài sản (Deeded Interests): người mua có quyền sở hữu vĩnh viễn tài sản. Tuy nhiên, một tài sản có thể bán cho rất nhiều người khác nhau do đặc tính thời gian. Trên lý thuyết, một tài sản timeshare có thể được sở hữu bởi 52 người dựa trên 52 tuần trong năm.
  • Hợp đồng cho thuê (Shared Leased): tương tự hợp đồng bán đứt tài sản với khoảng thời gian sở hữu nhất định trong năm, điểm khác là hợp đồng cho thuê theo thời hạn.

Và hai loại sở hữu:

  • Sở hữu tuần cố định (fixed week): chủ sở hữu timeshare sẽ chọn một tuần cố định cho tất cả các năm trong thời hạn hợp đồng của mình.
  • Sở hữu tuần linh hoạt (floating week): chủ sở hữu timeshare sẽ được chọn tuần trong một giới hạn nhất định, và quyết định đặt thời gian cũng hạn chế. Tuy nhiên lựa chọn này vẫn linh hoạt hơn so với tuần cố định.

Hình ảnh của Khwanchai Phanthong tại Pexels.

Leave a comment