Thiết kế bảng khảo sát trong kỳ nghỉ

Bảng khảo sát dịch vụ giúp khách sạn biết được mức độ hài lòng của khách hàng về kỳ nghỉ tại khách sạn, và giúp khách sạn có thể cải thiện dịch vụ dựa trên nội dung nhận xét của khách. Để có được những nội dung giá trị nhất, khách sạn cần thiết kế một bảng khảo sát dựa trên việc xem xét những nội dung sau:

Ngắn gọn

Thời gian của khách hàng là quý giá. Việc thiết kế một bảng khảo sát ngắn gọn giúp đảm bảo khách hàng vẫn cảm thấy vui vẻ khi thực hiện, đồng thời giúp tỷ lệ hoàn thành bảng khảo sát cao hơn.

Đặt câu hỏi mô tả trải nghiệm

Bên cạnh việc đánh giá dịch vụ theo điểm số, khách sạn nên đặt thêm một câu hỏi để khách hàng có thể mô tả rõ hơn trải nghiệm của khách. Khách hàng hài lòng hoặc chưa hài lòng điều gì trong quá trình ở. Điều này giúp cho khách sạn có được góc nhìn từ phía khách hàng để khách sạn có phương hướng điều chỉnh tốt hơn.

Hành động ngay lập tức

Ngay sau khi nhận được bảng trả lời, khách sạn cần ghi nhận và có những hành động phản ứng kịp thời. Điều này thể hiện sự quan tâm của khách sạn đối với khách sạn, đồng thời nếu phản hồi của khách có liên quan đến nhân sự sẽ giúp phòng ban liên quan nhanh chóng có phương án xử lý để đảm bảo dịch vụ được duy trì ổn định.

Hình ảnh của Ena Marinkovic tại Pixels.