Nghiên cứu cho thấy nhân viên mới dễ hòa nhập hơn trong doanh nghiệp nhỏ

41% nhân viên làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ (quy mô dưới 50 người) thừa nhận rằng họ cảm thấy rất được chào đón vào ngày đầu tiên. Trong khi đó, chỉ có 36% người lao động ở công ty lớn cảm thấy được chào đón trong ngày đầu làm việc. Họ cũng cảm thấy dễ hòa nhập hơn và nhanh chóng ổn định hơn những nhân viên gia nhập các tổ chức có quy mô hơn 250 người.  Cuộc thăm dò 2,000 nhân viên văn phòng và chuyên gia nhân sự cũng cho thấy 56% nhân viên các doanh nghiệp nhỏ cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy nơi làm việc của mình đã được sẵn sàng ngay từ khi họ vào công ty. Tuy vậy, chỉ có 36% nhân viên công ty lớn cảm thấy được chào đón, và chỉ một nửa có được máy tính làm việc trước khi họ tham gia công ty.

 Nhân viên ở công ty nhỏ cũng cho biết mọi người thân thiện hơn với nhân viên mới, so với các tổ chức lớn hơn, qua việc giúp đỡ người mới nhanh chóng ổn định vị trí làm việc, có điện thoại bàn được cài đặt sẵn sàng. Tuy nhiên, trong những công ty quy mô lớn, 40% cho biết họ được tham gia vào nhiều hoạt động với đồng nghiệp hơn như tham gia bữa ăn trưa, tiệc tối hoặc các hoạt động giải trí, trong khi đó chỉ 30% nhân viên công ty nhỏ được mời. Các nhân viên công ty lớn cũng cho biết họ có khả năng phát triển nghề nghiệp và bản thân hơn do có nhiều nguồn lực huấn luyện và đào tạo hơn.

Hình ảnh của Kristina Paparo tại Unsplash