Làm gì cho tiêu chuẩn sạch mới của bạn?

Chưa bao giờ vấn đề vệ sinh được quan tâm như bây giờ, khi mà virus corona có thể tồn tại lâu trên nhiều loại bề mặt. Tiêu chuẩn vệ sinh của ngành khách sạn vốn đã cao, nay sẽ cần thêm nhiều yếu tố và càng thắt chặt hơn trong công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân sự cũng như cho chính khách sạn. Vậy khách sạn nên làm gì để đảm bảo được sự sạch sẽ của mình?

  • Các thiết bị vệ sinh phải được làm sạch và khử trùng trước và sau khi sử dụng
  • Các sản phẩm, hóa chất vệ sinh phải từ các thương hiệu uy tín, đạt tiêu chuẩn từ chính phủ và các tổ chức y tế
  • Luôn sử dụng phụ kiện dùng một lần cho nhân viên vệ sinh như găng tay, khẩu trang, bọc giày và phải được tiêu hủy ngay sau khi sử dụng. Các sản phẩm tái sử dụng như tấm chắn giọt bắn phải được khử trùng trước và sau khi đeo.
  • Quy trình hóa toàn bộ công tác thực hiện vệ sinh
  • Đảm bảo tất cả nhân sự khách sạn được đào tạo và cung cấp thông tin đầy đủ về quy trình và các cập nhật về tình hình dịch bệnh hàng ngày từ chính phủ

Hình ảnh tại Unsplash