Là người điều hành khách sạn, chúng ta nên làm gì và không làm gì trong Covid-19? (Phần 2)

Phần 2: Nên làm

phần trước, chúng tôi đã lưu ý 2 điểm mà các khách sạn không nên làm. Vậy chúng ta NÊN làm gì đây?

 • NÊN chia sẻ với khách hàng để giữ quan hệ lâu dài
  Xem xét nới lỏng chính sách hủy phòng với các booking muốn hủy ở thời điểm này. Hoàn tiền 100% hoặc giữ lại một phần rất nhỏ để chi trả chi phí hệ thống (và nên giải thích cho khách hàng nếu giữ lại).
 • NÊN chuẩn bị các kịch bản về nhu cầu lưu trú sau dịch, và ra giải pháp bán hàng
  Nhu cầu trong vòng 6 tháng – 1 năm tới tập trung ở thị trường nội địa, và là khách công tác, hội nghị. Hãy đưa ra nhiều giải pháp bán hàng cho nhóm khách và nhu cầu này. Và lưu ý thị trường quốc tế cũng sẽ có những thay đổi trong cơ cấu khách đến Việt Nam.
 • NÊN tập trung với mối quan hệ với nhân sự
  Hãy cố gắng giữ lại nhiều nhân sự nhất có thể. Các nhân sự nhàn rỗi có thể sắp xếp thực hiện các dự án chưa làm. Hoặc có thể bổ sung chéo cho các phòng ban cần lao động không yêu cầu chuyên môn cao, như vậy nhân sự cũng có thể linh hoạt trong xử lý công việc trong tương lai.
 • NÊN tìm nguồn doanh thu khác
  Từ các dịch vụ và phòng ban hiện có, mở rộng kinh doanh dịch vụ khác như dọn dẹp vệ sinh văn phòng, dịch vụ giặt ủi, hoặc nếu có nhà hàng thì có thể tăng doanh thu từ nhà hàng hoặc chỉ có bếp thì kinh doanh dịch vụ nấu ăn cho doanh nghiệp.
 • NÊN hoàn tất nghĩa vụ hành chính với các nhân sự bị cắt giảm để họ được nhận trợ cấp thất nghiệp, hoặc các khoản trợ cấp từ chính phủ.

Với những gợi ý bên trên, tùy mỗi khách sạn mà chúng ta sẽ điều chỉnh cho phù hợp với hiện trạng của mình.

Hình ảnh tại Pikwizard