Dùng nội dung của người khác để tiếp thị. Tại sao không?

Đừng hiểu lầm ý của tôi! Dùng nội dung của người ở đây không mang ý nghĩa ăn cắp nội dung, mà là xuất hiện ở những nội dung ấy hoặc sưu tầm những nội dung ấy với nguồn gốc rõ ràng và chia sẻ với khách hàng. Đây là một phương thức tích cực, cởi mở và ít tốn nguồn lực mà các khách sạn nên xem xét.

Sự năng động của khách sạn trên các nền tảng online giúp khách hàng cảm thấy thương hiệu thân thiện và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, đừng chỉ dừng lại ở những kênh nội bộ mà hãy mở rộng mạng lưới của mình hơn, giúp tiếp cận đến những khách hàng chưa biết đến thương hiệu khách sạn. Dưới đây là một số gợi ý mở rộng kênh truyền thông dựa trên nội dung của người khác:

Tạo nội dung dựa trên phản hồi của khách

Khách hàng có rất nhiều insights và xu hướng mà khách sạn có thể chưa nghĩ đến, hoặc khó để khách sạn có thể trực tiếp nói ra. Lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng và biên tập lại là khách sạn đã có được một nội dung giá trị rồi.

Gửi newsletter những nội dung liên quan đến khách hàng

Hay thu thập những thông tin có liên quan đến khách hàng và gửi newsletter hàng tuần hoặc hàng tháng cho họ. Các thông tin này có thể liên quan đến sức khỏe, lối sống xanh, thông tin kinh tế,… tùy vào hình ảnh của khách sạn và mối quan tâm của khách hàng.

Chia sẻ những nội dung của người khác lên trang cá nhân thương hiệu

Khách hàng ngày này tiếp nhận rất nhiều nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. Chia sẻ nội dung của người khác từ một trang có uy tín sẽ giúp khách hàng tin tưởng hơn vào thương hiệu và tăng độ tương tác của khách hàng và thậm chí là chủ nguồn nội dung.

Hình ảnh của Ewan Robertson tại Unsplash.