CSR thúc đẩy sự gắn kết, tinh thần và tình đồng đội của nhân viên

CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, theo ý kiến của chuyên gia. Một ví dụ cho thấy, trong 250 tập đoàn lớn nhất thế giới, 92% doanh nghiệp tạo ra báo cáo CRS trong năm 2015 để thông báo đến các cổ đông và công chúng về các hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Harvard Business Review, con số này tăng từ 64% kể từ khi báo cáo năm 2005, trong khi đó 500 tập đoàn nằm trong Forture Global chi khoảng £16 tỷ bảng Anh mỗi năm cho các hoạt động CSR. Trong khi con số này không ngừng tăng lên, các nhân viên cũng cho biết họ mong muốn các chủ doanh nghiệp nên phát triển nhiều hoạt động CSR hơn, theo nghiên cứu của Huffington Post, 94% thế hệ Gen Z nghĩ rằng các doanh nghiệp nên giải quyết các vấn đề nghiêm trọng. Tương tự, năm 2017, Cone Communication cũng ra mắt một nghiên cứu cho thấy 78% nhân viên mong muốn công ty giải quyết các tình trạng bất công xã hội.

Katja Jones, Giám đốc gây quỹ cộng đồng và cộng đồng tại Wood Green, Tổ chức từ thiện động vật, cho biết để nhân viên có cơ hội tham gia vào các dự án CSR sẽ tăng cao tinh thần và tình đồng đội, cũng như giảm tỷ lệ turnover của nhân viên, theo như báo cáo của Good360 cho biết việc tham gia vào các dự án xã hội giảm tỷ lệ turnover của nhân viên lên đến 50%.

Theo bà Jones, để đảm bảo sự hiệu quả và thành công của chương trình CSR, hãy dành thời gian nghiên cứu để chọn các vấn đề mà nhân viên bạn quan tâm đến nhiều nhất.

Hình ảnh tại Pikwizard