Những tổ chức giáo dục cấp cao

Các giải pháp chuyển đổi mạng lưới hợp tác thương mại hóa của HEI.

Nền tảng chuyển giao công nghệ

Nhà nghiên cứu-Nhà nghiên cứu

Kết nối với các nhà nghiên cứu khác, xin tài trợ quốc tế và cộng tác cùng nhau.

Kết nối ngành

Kết nối với các đối tác trong ngành có liên quan, những người đang tích cực tìm kiếm nghiên cứu / công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt

Tìm các chuyên gia về chủ đề trong khu vực của bạn, những người có thể giúp bạn vượt qua các thách thức thương mại hóa của mình.

Startups, Spinouts và Scaleups

Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể tận dụng kiến thức chuyên môn của chúng tôi và của các thành viên của Nền tảng Chuyển giao Công nghệ, để giúp các chỉ số, phần trình bày và mở rộng quy mô của bạn. Hội thảo và sự kiện về:

  • Tạo mẫu nhanh
  • Xây dựng MVP's
  • Xác định cơ hội xuất khẩu
  • Dự án thí điểm
  • Các chiến dịch tiếp thị và tiếp cận để tiếp cận các mối liên hệ trong ngành

Cấp phép nghiên cứu

Nếu bạn quan tâm đến việc quảng bá các dự án nghiên cứu của mình đến nhiều đối tượng hơn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Licence@digitalexportdevelopment.com.  

Vốn thương mại hóa

Sau đó vào năm 2022, chúng tôi sẽ thúc đẩy các nỗ lực hình thành quỹ tài trợ cho các dự án thương mại hóa ở các khu vực chưa được phục vụ trên thế giới. Để tìm hiểu thêm thông tin về Vốn thương mại hóa, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.