Cách sử dụng AI trong tuyển dụng cho các vị trí quan trọng

Với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động Việt Nam, việc triển khai AI trong quá trình tuyển dụng sẽ giúp bạn nhanh chóng mở rộng quy mô và phát huy các nỗ lực tuyển dụng trên mọi địa điểm, vị trí tuyển dụng cũng như số lượng tuyển dụng.

Sử dụng Đàm Thoại AI trong tuyển dụng để tạo quy mô, tốc độ và hiệu quả

Mỗi nhân viên tuyển dụng chỉ có thể thực hiện một số lượng hạn chế cuộc hội thoại với ứng viên, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi số lượng ứng viên rất lớn để trả lời. Đó chính là lúc đàm thoại AI (Conversational AI – CAI) trở nên hữu ích. CAI sẽ đảm nhận tất cả các công việc liên lạc ở giai đoạn thay cho nhân viên tuyển dụng của bạn.

Với những doanh nghiệp không sử dụng AI, nhân viên tuyển dụng thường phải dành ít nhất 80% thời gian của cho cho các công việc liên lạc ứng theo. Theo Mya, một agency cung cấp CAI hàng đầu, những công ty tuyển dụng tích hợp AI thường báo cáo có lợi nhuận cao hơn bởi vì họ có thể dành 100% của họ để thu hút ứng viên hoặc liên lạc với các nhà quản lý tuyển dụng. Do đó, bạn có thấy lợi ích rõ ràng của việc tích hợp đàm thoại AI: mở rộng các cuộc hội thoại với ứng viên theo bất kỳ múi giờ nào, và cho bất kỳ nhu cầu tuyển dụng nào.

Khi được thực hiện chính xác, CAI hoạt động như một hệ số nhân và gia tốc. Khi bạn có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, bạn có thể triển khai CAI để đảm nhận hàng ngàn cuộc hội thoại trong vài phút, thay vì hàng tuần. Điều này cũng tăng sự gắn kết của ứng viên, thu hút nhiều nhân tài tham gia ứng cử.

Cách sử dụng AI trong tuyển dụng cho các vị trí quan trọng

Đầu tiên, bạn cần liên hệ với các agency phân phối đàm thoại AI để mang lại quy mô, tốc độ và hiệu quả cho các hoạt động tuyển dụng của bạn. Tiếp theo, tải lên danh sách các ứng cử viên mà bạn muốn đàm thoại với họ. Khi danh sách ứng cử viên của bạn được tải lên, tất cả cuộc hội thoại sẽ được AI đảm nhận. Quá trình này có thể được áp dụng để hỗ trợ tuyển dụng trong bất kỳ ngành nghề ở mọi quy mô khác nhau.

Hình ảnh của Markus Winkler tại Unsplash