Các lời khuyên khi tuyển dụng mùa dịch COVID-19

Vì lý do dịch bệnh, mùa tuyển dụng đầu năm 2020 đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Chính vì vậy, các nhà tuyển dụng cần xem xét các giải pháp sau để đảm bảo nguồn nhân lực cũng như tìm được các ứng viên tài năng cho công ty.

  1. Ưu tiên tuyển dụng các vị trí có thể làm việc từ xa, và hỗ trợ công nghê: đây là thời điểm đặc biệt cần các ứng viên có thể đẩy mạnh sự phát triển công nghệ của công ty. Vì vậy, các nhà tuyển dụng cần ưu tiên tìm kiếm nguồn nhân lực có thể đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa để giữ vững năng suất làm việc, cũng như đảm bảo được các nhân lực cần thiết cho công ty.
  2. Chuyển đổi sang phỏng vấn online: để thực hiện lệnh cách ly xã hội, hãy chuyển các buổi phỏng vấn trực tiếp sang online để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho văn phòng bạn. Ngoài ra, đây cũng là biện pháp tốt để kiểm tra kỹ năng làm việc từ xa, và am hiểu công nghệ của ứng viên.
  3. Triển khai các công cụ hỗ trợ HR: để giảm thiểu thời gian và công sức của nhân sự lên các công việc tuyển dụng và tập trung cho các công việc quan trọng khác, hãy xem xét triển khai các công cụ công nghệ cao để hỗ trợ việc tuyển dụng, như chatbot thông minh để trả lời ứng viên. 

Hình ảnh của Edward Jenner tại Pixels