Allotment là gì và 2 loại đặt phòng allotment cần biết

Allotment là hình thức đặt phòng dành cho các đại lý du lịch đặt một lượng lớn phòng với các điều kiện về ngày nhận và trả phòng và được đặt trong một thời hạn nhất định. Các đại lý và khách sạn luôn có những thỏa thuận allotment ban đầu để quy định về các điều kiện, sau đó họ có thể bán phòng trước cho khách và thông báo xác nhận sau với khách sạn. Tùy vào thỏa thuận mà các đại lý sẽ bồi thường hoặc không cho số lượng phòng không được đặt.

Hình thức này chỉ phù hợp với những khách sạn có lượng phòng lớn, khi họ có thể trích ra được một phần phòng để dành bán cho kênh này nhưng vẫn còn nhiều phòng để bán trên các kênh khác.

Có 2 loại đặt phòng allotment là đặt phòng có đảm bảo và đặt phòng không đảm bảo.

Đặt phòng có đảm bảo (Guaranteed reservation): khách sạn phải đảm bảo giữ phòng cho khách tới thời điểm check-out sau ngày check-in 1 ngày. Nếu khách không sử dụng phòng và không báo huỷ theo thỏa thuận thì phải chịu mất cọc hoặc đền bù hợp đồng.

Đặt phòng không đảm bảo (non-guaranteed reservation): khách sạn sẽ giữ phòng đến một thời điểm nhất định vào ngày khách đến. Sau giờ đó nếu khách không tới, khách sạn có quyền bán cho các khách hàng khác.

Hình ảnh của Nick Fewings tại Unsplash.

Leave a comment