Högskolor

Lösningar som transformerar lärosätets samarbetsnätverk för kommersialisering.

Tekniköverföringsplattform

Forskare-Forskare

Ta kontakt med andra forskare, ansök om internationella anslag och samarbeta tillsammans.

Industrianslutningar

Ta kontakt med relevanta branschpartners som aktivt söker efter forskning/teknik inom ditt forskningsområde.

Specialiserade tjänsteleverantörer

Hitta ämnesexperter i din region som kan hjälpa dig att navigera i dina kommersialiseringsutmaningar.

Startups, Spinouts och Scaleups

Det finns olika sätt som du kan utnyttja vår expertis och medlemmarna i Technology Transfer Platform för att hjälpa dina statups, spinouts och scaleups. Workshops och evenemang om:

  • Snabb prototypframställning
  • Bygga MVP:s
  • Identifiera exportmöjligheter
  • Pilotprojekt
  • Marknadsföring och uppsökande kampanjer för att nå branschkontakter

Forskningslicensiering

Om du är intresserad av att marknadsföra dina forskningsprojekt till en bredare publik får du gärna skicka ett e-postmeddelande till licensing@digitalexportdevelopment.com.  

Kommersialiseringskapital

Senare under 2022 kommer vi att gå i spetsen för arbetet med att bilda en fond för att finansiera kommersialiseringsprojekt i underbetjänade regioner i världen. För att ta reda på mer information om Commercialization Capital, vänligen prenumerera på vårt nyhetsbrev.