Institusi Pengajian Tinggi

Penyelesaian yang mengubah rangkaian pengkomersialan kerjasama IPT.

Platform Pemindahan Teknologi

Penyelidik-Penyelidik

Berhubung dengan penyelidik lain, memohon geran antarabangsa, dan bekerjasama bersama.

Sambungan Industri

Berhubung dengan rakan kongsi industri yang berkaitan yang sedang mencari penyelidikan / teknologi secara aktif dalam bidang penyelidikan anda.

Pembekal Perkhidmatan Khusus

Cari pakar perkara di rantau anda yang boleh membantu anda menavigasi cabaran pengkomersilan anda.

Startups, Spinouts dan Scaleups

Terdapat pelbagai cara anda boleh memanfaatkan kepakaran kami dan ahli Platform Pemindahan Teknologi, untuk membantu statup, spinout dan scaleup anda. Bengkel dan acara mengenai:

  • Prototaip Pantas
  • Membina MVP
  • Kenal pasti peluang eksport
  • Projek Perintis
  • Kempen pemasaran dan jangkauan untuk menjangkau kenalan industri

Pelesenan Penyelidikan

Jika anda berminat untuk mempromosikan projek penyelidikan anda kepada khalayak yang lebih luas, sila hantarkan e-mel kepada kami di licensing@digitalexportdevelopment.com.  

Modal Pengkomersialan

Kemudian pada tahun 2022, kami akan menerajui usaha membentuk dana bagi membiayai projek pengkomersilan di kawasan yang kurang mendapat perkhidmatan di dunia. Untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai Modal Pengkomersialan, sila langgan surat berita kami.